توصيه مسئولان بهداشتى به مردم: حتى به آب رودخانه زاينده رود دست نزنيد!

اذهب الى الأسفل

توصيه مسئولان بهداشتى به مردم: حتى به آب رودخانه زاينده رود دست نزنيد!

پست  najm134 في الثلاثاء يونيو 23, 2009 10:07 pm

توصيه مسئولان بهداشتى به مردم: حتى به آب رودخانه زاينده رود دست نزنيد!
مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست از ورود مستقيم فاضلاب انسانى و پساب هاى كشاورزى به رودخانه زاينده رود خبر مى دهند. همزمان با سفر معصومه ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور به اصفهان، در هفته گذشته استاندار اصفهان در جلسه شوراى حفاظت كمى و كيفى زاينده رود شاخص هاى آلودگى آب اين رودخانه را نگران كننده خواند. مديركل سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان نيز در گفت وگو با ,شرق, از ورود فاضلاب هاى كشاورزى، شهرى و صنعتى به زاينده رود خبر داد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در اصفهان با اشاره به امكان اختصاص ؟؟ميليون دلار از اعتبارات پروژه هاى محيط زيستى بانك جهانى كيفيت آب زاينده رود و آب و هواى اصفهان گفت: براى ايجاد ايستگاه هاى سنجش كيفيت در مقاطع مختلف رودخانه زاينده رود و يا اجراى برنامه هاى مديريتى منطبق بر اهداف پروژه هاى بانك جهانى مى توان از اعتبارات بين المللى استفاده كرد. ابتكار همچنين با اشاره به سياست هاى دولت در رسيدگى به وضعيت رودخانه هاى بزرگ كشور، تصويب شوراى حفاظت كمى و كيفى زاينده رود را اقدام مناسبى براى توجه به وضعيت اين رودخانه دانست. وى گفت: با اتخاذ سياست هاى مناسب و فعاليت هاى هماهنگ توسط بخش هاى مختلف در كنار اعتبارات مناسبى كه از سوى دستگاه ها به اين موضوع اختصاص مى يابد، مى توان به اهداف مورد نظر دست پيدا كرد.
• ورود مستقيم فاضلاب كشاورزى و شهرى: مديركل حفاظت محيط زيست اصفهان در گفت وگو با ,شرق, با اشاره به مسائل و مشكلات زاينده رود مى گويد: منابع آلاينده زاينده رود سه بخش كشاورزى، شهرى و صنعتى است كه عمده ترين آلودگى ها به وسيله زهكش هاى كشاورزى ايجاد مى شود. سيدمرتضى طالبى با اشاره به اينكه براى رفع آلودگى هاى كشاورزى و شهرى اقدامى صورت نگرفته ادامه مى دهد: طرح جامع كاهش آلودگى زاينده رود در سال ?? تهيه و به كميسيون زيربنايى دولت ارجاع شد كه به دليل نجومى و غيرواقعى بودن ارقام پيشنهادى، به اصفهان عودت داده شد اما قرار است تا ?? اسفند ماه سال جارى مجدداً اين طرح به سازمان حفاظت محيط زيست كشور و كميسيون زيربنايى دولت ارسال شود. وى در ادامه مى گويد: در زمينه رفع آلودگى هاى صنعتى اقدامات خوبى صورت گرفته است. به گفته وى، كارخانه هاى ريسندگى و بافندگى، ديگر فاضلاب خود را در زاينده رود تخليه نمى كنند و پلى اكريل اصفهان نيز از دو ماه قبل پساب هاى صنعتى خود را به رودخانه نمى ريزد. طالبى خاطرنشان مى كند كه عمده ترين آلايندگى صنعتى در زاينده رود توسط ذوب آهن اصفهان ايجاد مى شود.طالبى همچنين مى گويد: تصفيه خانه جنوب اصفهان به دليل پايين بودن ظرفيت واحدهاى تصفيه خانه خصوصاً در فصول گرم و بالا بودن مصرف آب همچنين درهم بودن سيستم بارندگى و فاضلاب شهرى دچار شوك مى شود و فاضلاب نيمه تصفيه خود را به رودخانه تخليه مى كند. مديركل سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان با اشاره به وجود يك پيچ آلودگى در زرين شهر مى افزايد: هم اكنون فاضلاب انسانى بخشى از روستاها و شهرهاى چهارمحال و بختيارى و برخى از شهرهاى استان اصفهان، بدون تصفيه، بالاتر از تصفيه خانه ,بابا شيخ على, كه آب شرب اصفهان را تامين مى كند به رودخانه زاينده رود مى ريزد. روستاى ماركده از جمله روستاهاى چهارمحال و بختيارى است كه فاضلاب انسانى آن به صورت مستقيم وارد زاينده رود مى شود.در حالى كه به گفته اين مقام مسئول وضعيت برخى از شهرهاى اصفهان مانند ,سده لنجان, نيز اين گونه است اما معاون عمرانى استاندار اصفهان در اين خصوص مى گويد: در برخى از اين شهرها، همچون سده لنجان، مباركه، چادگان و فلاورجان طرح شبكه تصفيه فاضلاب انجام شده و در ساير شهرها نيز با اعتباراتى كه در بودجه سال ?? پيش بينى شده، به انجام خواهد رسيد.
شمس همچنين در پاسخ به سئوالى در خصوص ورود پساب هاى ذوب آهن به رودخانه تاكيد مى كند كه اين پساب ها پس از تصفيه شدن وارد زاينده رود مى شود اين در حالى است كه مديركل محيط زيست از تلاش اين سازمان براى كاهش ميزان پساب هاى صنعتى اين كارخانه به زاينده رود خبر مى دهد: ذوب آهن اصفهان در حال حاضر پساب هاى صنعتى خود را پس از تصفيه خانه باباشيخ على به رودخانه مى ريزد كه ميزان آن قابل توجه است و ما تلاش مى كنيم كه كاهش پيدا كند. طالبى همچنين مى گويد: چاه هاى فلمن در محدوده سه راه نظر شهر اصفهان كه در زيردست نيروگاه و زاينده رود واقع است و آلودگى هايى كه از طريق پساب كاملاً تصفيه نشده ذوب آهن و نيروگاه وارد زاينده رود مى شود مى تواند بر آب چاه هاى فلمن تاثير بگذارد. وى مهمترين زهكش هاى تخليه شده را زهكش زرين شهر (ذوب آهن) در بالادست رودخانه و دو زهكش در پايين دست آن عنوان كرده و خاطرنشان مى كند كه زهكش زرين شهر حاوى زهاب هاى حاصل از كشاورزى و نشست استخرهاى تبخيرى ذوب آهن همراه با پساب تصفيه خانه زرين شهر به رودخانه است كه كيفيت آب اين زهكش بسيار نامطلوب است.آخرين نتايج نمونه بردارى از رودخانه زاينده رود مربوط به پاييز ?? است. نمونه بردارى از بيست و سه ايستگاه انجام شده است كه ? ايستگاه مربوط به استان چهارمحال و بختيارى و ساير ايستگاه ها در استان اصفهان است. كيفيت آب در ايستگاه هاى چهارمحال وبختيارى كه از ورودى تونل كوهرنگ آغاز به پل زمان خان ختم مى شود به علت بالا بودن دبى آب و پايين بودن حجم آلودگى هاى تخليه شده بسيار مطلوب بوده و مقادير COD در حد صفر و يا بسيار پايين و ميزان اكسيژن محلول در حد بسيار بالا (تا حدود ? ميلى گرم در ليتر) است. در اين بخش، تخليه فاضلاب هاى شهرى روستاهاى حاشيه زاينده رود و ساكنان سد زاينده رود نيز وجود دارد اما بالا بودن دبى آب، قدرت خودپالايى رودخانه، وضعيت بستر رودخانه و اكسيژن گيرى از اتمسفر موجب تصفيه خودبه خودى و طبيعى اين فاضلاب ها مى شود.براساس نتايج اين نمونه بردارى ها، در بخش ميانى زاينده رود كه در استان اصفهان است، تخليه زهكش زرين شهر با كيفيت نامطلوب وجود دارد كه موجب تغيير كيفيت آب رودخانه مى شود به گونه اى كه مقادير COD COD) از جمله پارامترهاى نشان دهنده شدت آلودگى است) تا حدود ?? ميلى گرم در ليتر نيز مى رسد.همچنين يازده كيلومتر پس از تخليه پساب تصفيه خانه جنوب در محل پل چرم، مقادير تغيير كرده و در بخش پايين دست رودخانه به علت شورى خاك منطقه، بازگشت زهاب ها و تخليه غيرمستقيم فاضلاب شهرى روستاهاى حاشيه زاينده رود، كيفيت آب تغيير كرده و پارامترهاى سولفات و كلرايد بالا است.
به گزارش سازمان محيط زيست اصفهان تصفيه خانه جنوب اصفهان، بخشى از فاضلاب خود را به علت پايين بودن ظرفيت واحدهاى تصفيه خانه و نبود راندمان تصفيه به صورت خام در شب و بعدازظهر با آلودگى شديد به زاينده رود تخليه مى كند. تصفيه خانه هاى شمال و شاهين شهر نيز پساب خود را به مصرف كشاورزى مى رسانند.
• گاوخونى رو به نابودى: آلودگى زاينده رود به حدى است كه مسئولان بهداشتى توصيه مى كنند مردم حتى به آب رودخانه دست نزنند. محمد اسماعيل ربانى دبير تشكل غيردولتى انجمن ملى زيست جوان با اعلام اين مطلب به شرق مى گويد: وضعيت زاينده رود بسيار نامناسب است و كسى حتى نمى تواند دست خود را در آب ببرد.ربانى دليل اين وضعيت را انجام نشدن طرح آمايش سرزمين مى داند و در ادامه زهاب هاى كشاورزى، دفع سموم آفات كشاورزى كه به صورت مكرر و بيش از حد مورد استفاده كشاورزان قرار مى گيرد را از ساير عوامل آلودگى زاينده رود عنوان مى كند. به گفته وى مواد جامدى كه توسط مردم در طول مسير به رودخانه ريخته مى شود، محيط آبزى، جانوران و گياهان آبزى را تهديد مى كند. اين فعال غيردولتى با اشاره به اينكه از ؟؟ هزار هكتار تالاب گاوخونى اصفهان، تنها هفت هزار هكتار آن باقى مانده است مى گويد: سهم آب تالاب كه يك اكوسيستم طبيعى بين المللى است، براساس طومار شيخ بهايى چهار مترمكعب است اما اين مقدار يا تامين نمى شود و يا اگر تامين مى شود از زهكش كشاورزى و آب بسيار آلوده است و اين وضعيت ضمن تهديد حيات باقى مانده تالاب، سلامت شهروندان را به خطر مى اندازد به عنوان مثال استفاده نانوايى ها از نمك تالاب و اطراف آن به دليل وجود مواد زايد و فاضلاب در اين منطقه ضررهاى بسيارى براى مردم دارد.وى همچنين بر ضرورت توجه جدى مسئولان كشور و استان به وضعيت رودخانه زاينده رود و تالاب گاوخونى تاكيد مى كند و مى افزايد: حيات شرق اصفهان وابسته به تالاب گاوخونى است، اگر روند آلودگى هاى زاينده رود و تالاب اينگونه ادامه پيدا كند، حيات شرق اصفهان نابود خواهد شد.براساس آمارى كه هفته قبل در همايش زيست محيطى در اصفهان اعلام شد در اين استان بيش از چهار هزار واحد صنعتى كوچك و بزرگ ايجاد شده و پساب هاى واحدهاى صنعتى در اصفهان از مرز ؟؟؟هزار مترمكعب در شبانه روز گذشته است. همچنين به گفته دبير جشنواره تالاب گاوخونى اصفهان، منابع آبى در اصفهان، بيش از پيش آلوده و بر ميزان مصرف سموم كشاورزى به شدت افزوده شده است.ورود مستقيم فاضلاب شهرى به زاينده رود نيز در كنار اين عوامل باعث نگرانى و هشدار مسئولان و كارشناسان بهداشتى و زيست محيطى شده است. به نظر مى رسد رفع اين نگرانى ها، برنامه ريزى علمى و كارشناسى و هماهنگى ميان همه سازمان ها و دستگاه هاى دولتى و غيردولتى و حمايت دولت از رفع آلودگى در زاينده رود را طلب مى كند. شرق

najm134
Admin

تعداد پستها : 443
تاريخ التسجيل : 2009-05-04

خواندن مشخصات فردي http://rasaane.own0.com

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد